Fra vore klienter

“I have had extensive co-operation with Bischoff Advisory for many years in Somalia and Afghanistan. Bo is an excellent manager and networker with a very well developed ability to organise complex operations during difficult and challenging (mere…)

- Arne Vågen, Head of International Department, Danish Refugee Council

bishcoff_services_advisory_resiliance

Bischoff Advisory rådgiver om styrkelse af organisatorisk modstandskraft og om håndtering af strategiske, operative og personlige risici i forbindelse med aktiviteter i fremmede egne, vanskelige områder eller i situationer der medfører ukonventionelle risici.

Vore ydelser omfatter:

Analyse & planlægning
• Politisk-økonomisk analyse
• Kortlægning af det menneskelige terræn (Human Terrain mapping)
• Opstilling af scenarier
• Projektplanlægning
• Feasibility studier

Analysearbejdet giver en fælles forståelse af udfordringer, trusler og muligheder på kort- og mellemlangt sigt.

Risk Management
• Initial due dilligence
• Trussels- og sårbarhedsvurdering
• Kortlægning af risici
• Udarbejdelse af risiko strategi
• Sikkerhedspolitik
• Etablering af procedurer

Gennem Risk Management indsatsen etableres et risiko-univers og et road-map til imødegåelse og nedbringelse af risici.

Organisatorisk modstandskraft
• Kultur
• Struktur & netværk
• Forandringsparathed

Opbygning af den organisatoriske modstandskraft styrker organisationens agilitet og evne til at forudse, reagere overfor og optage stød.

Social License to Operate
• Stakeholder management
• Strategisk kommunikation

Styrkelse af den lokale forankring og hensigtsmæssig kommunikation med stakeholders er oftest overset, men forretningskritisk.

Kriseledelse
• Håndtering af kritiske hændelser og kriser
• Struktur, planer og protokoller for kriseledelse
• Forhandling og mediation

Når det går galt, sikrer et hensigtsmæssigt system til håndtering af kritiske hændelser og kriser at det ikke går værre end galt.

Ved at arbejde med vore klienter fra de indledende stadier, etablerer vi en fælles forståelsesramme og får forudsætningerne for at etablere et fornuftigt system til at håndtere risici. Vi styrker organisationens modstandskraft, parathed og hjælper til at beskytte medarbejdere, aktiver, viden og omdømme. Herigennem medvirker vi til at sikre fortsat aktivitet under og efter kriser.

Vi har en holistisk tilgang til risikoledelse og søger intelligente løsninger baseret på vor indsigt i den logik, de mekanismer og udfordringer som det aktuelle miljø byder på.

Giv os en time af jeres tid og I vil forhåbentlig blive klogere på organisatorisk modstandskraft – og vi vil blive klogere på jeres udfordringer.
Kontakt os på +45 4043 8313 eller e-mail bischoff@bischoffadvisory.com