Fra vore klienter

“I have had extensive co-operation with Bischoff Advisory for many years in Somalia and Afghanistan. Bo is an excellent manager and networker with a very well developed ability to organise complex operations during difficult and challenging (mere…)

- Arne Vågen, Head of International Department, Danish Refugee Council

page_building-resiliance

Modstandskraft kan måles og er en objektiv differentieringsfaktor. Med andre ord; jeres værdi stiger og jeres samlede omkostninger falder med øget modstandskraft. Som arbejdsplads bliver I dertil mere attraktive.
Vi lægger den mere traditionelle, defensive sikkerheds- og beskyttelses tilgang bag os og fokuserer på at opbygge jeres evne til at forudse og modstå kriser gennem en øget opmærksomhed på jeres aktuelle situation, sårbarhed og risici. Vi vil kort sagt ruste jer bedre til at træffe både strategisk og operative beslutninger på den lokale bane. Det betyder at vi ser på de forskellige facetter af modstandskraft; Parathed, beskyttelse, response & recovery.

Strategiske Risici
Strategiske risici varierer. På det strategiske niveau frygter de fleste organisationer mellem-statslige konflikter, interne konflikter, etnisk, religiøs eller politisk uro og naturkatastrofer. Udover at øge usikkerheden, så vil hændelser af den type afbryde eller forstyrre aktiviteter, øge supply-chain risici og vil kunne medføre stagnation eller nedgang på markeder.
Skønt vi næppe kan ændre på Force Majeure, kan vi hjælpe jer med at forberede jer på det værst tænkelige og vi kan sikre et tidligt varsel.

Forretningsmæssige Risici
Forretningsmæssige risici er for de fleste virksomheder og organisationer tyveri, svindel, cybercrime, spionage, korruption, arbejdsmarkeds problemer eller non-compliance. Hertil kan man føje kulturelle udfordringer, public relations og tab af omdømme og/eller brand value – alle de uhåndgribelige som er så vanskelige at måle, fastholde og kontrollere. Især på fremmed grund.
Hvordan er jeres risikoprofil sammenlignet med branchegennemsnittet?

Personlige risici
Der er risici ved at rejse eller være udstationeret. Det være sig sygdom, epidemier, trafik, kriminalitet, uroligheder og fauna – for blot at nævne nogle få – der ofte forstærkes af dårlige sundhedssystemer, ringe infrastruktur, besværlig kommunikation, korruption og meget andet. Krav om forsikring, beredskab og Duty to Care øger organisationernes omkostninger, men er tiltagene tilstrækkelige og hensigtsmæssige?
Hvilket risikoniveau er acceptabelt – i relation til medarbejderne?

Giv os en time af jeres tid og I vil forhåbentlig blive klogere på organisatorisk modstandskraft – og vi vil blive klogere på jeres udfordringer.
Kontakt os på +45 4043 8313 eller e-mail bischoff@bischoffadvisory.com